Grudzień 14 2017 19:46:44
O gminie
Informacje ogólne
Położenie
Mapa gminy
Samorząd
Dane teleadresowe
Władze gminy
Rada gminy
Jadnostki organizacyjne
Sołectwa
OSP
Informacje turystyczne
Warto zobaczyć
Szlaki turystyczne
Edukacja
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Organizacje pozarządowe
Działające organizacje
Ważne informacje
Sport
Gminna Liga Halowa 2012 Gminna Liga Halowa 2011
PPWOW
Program Integracji Społecznej w Gminie Golub-DobrzyńPOKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Golub-DobrzyńPRZEDSZKOLE
Przedszkole POKLwww.efs.gov.pl
Dokąd po pomoc ?
Dokąd po pomoc?
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla doświadczjących przemocy mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń
Aktywna Wieś

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Ostrowitem

Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Ostrowitem, rozpoczęła w lipcu realizację dwóch projektów. Jeden z nich ma na celu utworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z Parafii Ostrowite. Spotkania dzieci i młodzieży odbywać się będą od sierpnia 3 razy w tygodniu, służą:

- rozwojowi dzieciom i młodzieży w ich talentach i zainteresowań
- wyrównaniu szans edukacyjnych;
- wzmocnieniu wiary we własne możliwości;
- podniesieniu umiejętności autokreacji;
- pobudzeniu aspiracji do dalszego kształcenia;
- budowie właściwych relacji interpersonalnych.

Drugi projekt skierowany jest do 25 osób starszych Parafii, jego celem jest

- stworzenie warunków do aktywnego spędzenia wolnego czasu przez osoby starsze w towarzystwie dzieci i młodzieży z Parafii oraz ich rodzin;
- zwiększenie aktywności i dowartościowanie 25 osób starszych uczestniczących w projekcie;
- wywołanie dyskusji na temat pełnoprawnego uczestnictwa osób starszych we wszystkich strefach życia.


M.in. w ramach projektu drugiego w dniu 20.07.2008 odbył się festyn integracyjny „Potyczki Rodzinne”.

 
Odpady komunalne

BIP
Strona Biluletynu Informacji Publicznej Gminy Golub-DobrzyńOstatnie artykuły
· Harmonogram odbioru ...
· Terminy odbioru popi...
· Sprawozdanie z konsu...
· Termin odbioru popio...
· Sprawozdanie z konsu...
Dziennik Ustaw

Monitor Polski

LGD Dolina Drwęcy
Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy


Szpital Powiatowy

Ośrodek Chopinowski

Chopin Bus

Wygenerowano w sekund: 0.03 2,890,688 unikalne wizyty