Styczeń 22 2018 04:55:37
O gminie
Informacje ogólne
Położenie
Mapa gminy
Samorząd
Dane teleadresowe
Władze gminy
Rada gminy
Jadnostki organizacyjne
Sołectwa
OSP
Informacje turystyczne
Warto zobaczyć
Szlaki turystyczne
Edukacja
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Organizacje pozarządowe
Działające organizacje
Ważne informacje
Sport
Gminna Liga Halowa 2012 Gminna Liga Halowa 2011
PPWOW
Program Integracji Społecznej w Gminie Golub-DobrzyńPOKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Golub-DobrzyńPRZEDSZKOLE
Przedszkole POKLwww.efs.gov.pl
Dokąd po pomoc ?
Dokąd po pomoc?
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla doświadczjących przemocy mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń
Aktywna Wieś

Artykuły: Przedszkole POKL
Nowa rekrutacja

DRODZY RODZICE!

INFORMUJEMY, ŻE W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W OSTROWITEM I GAŁCZEWIE SĄ WOLNE MIEJSCAOgłoszenie o nowej rekrutacjiNowy rok szkolny
Gmina Golub-Dobrzyń od września 2012 roku w Gminnym Przedszkolu w Ostrowitem realizuje projekt "Przedszkolak poznaje świat"

Od września tego roku do nowych oddziałów uczęszcza 43 dzieci.


UROCZYSTE OTWARCIE

 

Od września ubiegłego roku, we Wrockach, działa zamiejscowy oddział Gminnego Przedszkola w Ostrowitem. W dniu 5 kwietnia odbyła się uroczystość z okazji jego otwarcia.

 

 
WIGILIA W PRZEDSZKOLU

Dnia 20.12.12 r. odbyła się pierwsza, wspólna wigilia dzieci, rodziców oraz pracowników tej placówki. Grupa "motyli modraszków" z Wrocek zaprezentowała bardzo bogaty program artystyczny związany ze świętami Bożego Narodzenia (wiersze, kolędy, tańce).Dodatkowy nabór

DRODZY RODZICE!

INFORMUJEMY, ŻE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

WE WROCKACH SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA DLA 3 DZIECI
PRZEDSZKOLE JUŻ DZIAŁA
Od września 2012r. do oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem i we Wrockach  zostało przyjętych 43 dzieci. Zgodnie z harmonogramem projektu zostali zatrudnieni nauczyciele, personel oraz zostało zakupione wyposażenie 2 nowo oddziałów (stoły, krzesła, szatnie, zabawki, książki itp.). Ponadto  budynek po byłej poczcie we Wrockach został zaadaptowany na oddział przedszkolny.


PODPISANO UMOWĘ O DOFINANSOWANIE
Gmina Golub-Dobrzyń dnia 07.12.2012r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „ Przedszkolak poznaje świat”.
W ramach projektu powstaną 2 nowe oddziały przedszkolne w Ostrowitem i we Wrockach. Wsparciem objętych zostanie 43 dzieci z 2 nowo powstałych oddziałów oraz 75 dzieci z istniejących już oddziałów.ZAKOŃCZONO NABÓR DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych w Ostrowitem i Wrockach. Lista dzieci zakwalifikowanych jak i lista dzieci rezerwowych jest dostępna do wglądu w Przedszkolu Gminnym w Ostrowite


Zaproszenie na spotkanie informacyjneODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE NABORU
Gmina Golub-Dobrzyń informuje, że zakończyła nabór. Lista osób wybranych na ww. stanowiska znajduje się w Przedszkolu Gminnym w Ostrowitem, 87-400 Golub-Dobrzyń.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/08/2012/9.1.1 z dnia 23.08.2012 r.
Gmina Golub-Dobrzyń w związku z realizacją projektu w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, zwraca się z zapytaniem ofertowym którego przedmiotem jest Catering gotowych potraw dla dzieci w wieku 3-6 lat do Oddziału Przedszkolnego we Wrockach.ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA STANOWISKA:

 1. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Ostrowitem – zatrudnienie zgodne z kartą nauczyciela
 2. Nauczyciel wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym we Wrockach – zatrudnienie zgodne z kartą nauczyciela
 3. Pomoc nauczyciela w Oddziale Przedszkolnym w Ostrowitem – umowa o pracę
 4. Pomoc nauczyciela w Oddziale Przedszkolnym we Wrockach  – umowa o pracę
 5. Woźna w Oddziale Przedszkolnym we Wrockach  - umowa zlecenie (4 godz. dziennie)
 6. Katecheta w Oddziale Przedszkolnym we Wrockach   - umowa o pracę 1/25 etatu
 7. Katecheta w Oddziale Przedszkolnym w Ostrowitem   - umowa o pracę 1/22  etatu
 8. Nauczyciel j.angielskiego (Ostrowite, Gałczewo, Wrocki) – umowa zlecenie 1 godz. tygodniowo w danym oddziale
 9. Osoby do prowadzenia zajęć plastycznych  (Ostrowite, Gałczewo, Wrocki) – umowa zlecenie 1 godz. tygodniowo w danym oddziale
 10. Osoby do prowadzenia zajęć muzycznych  (Ostrowite, Gałczewo, Wrocki) – umowa zlecenie 1 godz. tygodniowo w danym oddziale
 11. Pedagoga (Ostrowite, Wrocki) – umowa o pracę 1/20 etatu
 12. Logopeda (Ostrowite, Wrocki) – umowa o pracę 1/20 etatuNABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

OGŁASZAMY NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH WE WROCKACH I W OSTROWITEM NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Rekrutacja dzieci do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2012/2013 odbędzie się w okresie od 20 sierpnia 2012 r. do 29 sierpnia 2012 r.

Odpady komunalne

BIP
Strona Biluletynu Informacji Publicznej Gminy Golub-DobrzyńOstatnie artykuły
· Harmonogram odbioru ...
· Terminy odbioru popi...
· Sprawozdanie z konsu...
· Termin odbioru popio...
· Sprawozdanie z konsu...
Dziennik Ustaw

Monitor Polski

LGD Dolina Drwęcy
Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy


Szpital Powiatowy

Ośrodek Chopinowski

Chopin Bus

Wygenerowano w sekund: 0.05 2,959,164 unikalne wizyty