Grudzie 08 2019 23:04:02
O gminie
Informacje ogólne
Położenie
Mapa gminy
Samorząd
Dane teleadresowe
Władze gminy
Rada gminy
Jadnostki organizacyjne
Sołectwa
OSP
Informacje turystyczne
Warto zobaczyć
Szlaki turystyczne
Edukacja
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Organizacje pozarządowe
Działające organizacje
Ważne informacje
Sport
Gminna Liga Halowa 2012 Gminna Liga Halowa 2011
PPWOW
Program Integracji Społecznej w Gminie Golub-DobrzyńPOKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Golub-DobrzyńPRZEDSZKOLE
Przedszkole POKLwww.efs.gov.pl
Dokąd po pomoc ?
Dokąd po pomoc?
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla doświadczjących przemocy mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń
Aktywna Wieś

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zaprasza osoby z terenu Gminy Golub-Dobrzyń
do składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim” dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę sprzyjającą wykluczeniu cyfrowemu.

Termin składania wniosków:
13.06.2011 - 30.06.2011r.

O wsparcie mogą ubiegać się:
  1. osoby pełnoletnie korzystające z systemu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z 12.03.2004r. o pomocy społecznej,
  2. uczniowie pobierający stypendium socjalne w roku szkolnym 2010-2011 zgodnie z ustawą z 07.09.1991 o systemie oświaty.

W ramach projektu przewidziano:
  1. zapewnienie wsparcia szkoleniowego oraz merytorycznego
  2. użyczenia 9 mieszkańcom Gminy zestawów komputerowych wraz z łączem internetowym
  3. dostarczenia 3 mieszkańcom Gminy łącza internetowego na okres 24 miesięcy

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Koppa 1A,  tel. 566835404

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
/-/ Marek Ryłowicz


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Odpady komunalne

BIP
Strona Biluletynu Informacji Publicznej Gminy Golub-DobrzyńOstatnie artykuy
· Harmonogram odbioru ...
· Terminy odbioru popi...
· Sprawozdanie z konsu...
· Termin odbioru popio...
· Sprawozdanie z konsu...
Dziennik Ustaw

Monitor Polski

LGD Dolina Drwęcy
Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy


Szpital Powiatowy

Ośrodek Chopinowski

Chopin Bus

Wygenerowano w sekund: 0.03 3,419,603 unikalne wizyty